Haber Detayı
14 Aralık 2015 - Pazartesi 18:59 Bu haber 669 kez okundu
 
T.C. ÇAY İCRA DAİRESİ 2010/1103 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Resmi İlan Haberi


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                   : Afyonkarahisar İl, Çay İlçe, 601 Ada No. 24 Parsel No. Dere Mah. Bucakçayırı Mevkii Çay İlçesi Küçük Sanayi Sitesi taşınmaz üzerinde120 m2alan üzerine kurulu tek katlı betonarme yapılar sınıfından 9 yıl önce yapıldığı belirlenen sanayi işyeri olarak kullanılan bina mevcut olup imar durumu sanayi sahasındadır kat adedi 1 saçak seviyesi 6.50 çıkma derinliği 0.20 çatı meyili %33 ön bahçe mesafesi 5.00 m2dir.

Yüzölçümü                :247.51 m2

Arsa Payı                   :Tam

Kıymeti                      :58.000,00 TL

KDV Oranı               :%18

Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü             :18/02/2016 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü             :18/03/2016 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri                   :ÇAY BELEDİYE BAŞKANLİĞİ İHALE SALONU

2NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                   : Afyonkarahisar İl. Çay İlçe. 527 Ada No. 13 Parsel No, Demirağaç Mah. 2 Bağımsız Bölüm Taşınmaz tapuda mesken niteliğinde iki katlı kargir ev ve arsa, birinci bağımsız bölüm no 2 olup tapu kaydında beyan hanesinde yönetim planı ve düşünceler kısmında A ipoteğin derecesi kanunidir ibareleri yer almaktadır. Taşınmaz üzerinde 1/2 arsa paylı 1. kat 2 nolu bağımsız bölümden oluşan100 m2alan üzerine kurulu betonarme yapı tarzında yapılmış 10 yıllık olduğu gözlenen konut olarak kullanılan daire mevcuttur. Ayrıca taşınmaz konut sahasında olup yapı nizamı ayrık kat adedi 2 dir.

Yüzölçümü                : 404,67 m2

Arsa Payı                   : Tam

Kıymeti                      : 64.1 17,00 TL

KDV Oranı               : %18

Kaydındaki Şerhler  : tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü             : 18/02/2016 günü 10:20 - 10:30 arası

2. Satış Günü             : 18/03/2016 günü 10:20 - 10:30 arası

Satış Veri                   : ÇAY BELEDİYE BAŞKANLİĞİ İHALE SALONU

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                   : Afyonkarahisar İl. Çay İlçe. 192 Ada No. 14 Parsel No. Eber-Orta Köyü Köyiçi Mevkii Taşınmaz üzerinde zemin katı100 m2birinci katı109 m2olan iki katlı yığma yapılar tarzında yapılmış 25 yıllık olduğu belirlenen zemin katı depo, birinci katı ev olarak yapılmış bina mevcut olup taşınmaz uygulama imar planında konut alanı içerisinde kalmaktadır, b-3 bitişik nizam 3 kata müsaadelidir. Konut altı ticarethane yapılabilir. Taks 0.40 Kask 1.20 dir.

Yüzölçümü                :109.39 m2

Arsa Payı                   :Tam

Kıymeti                      :68.540.00 TL

KDV Oranı               :%18

Kaydındaki Şerhler :tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü             :18/02/2016 günü 10:40 - 10:50 arası

2. Satış Günü             :18/03/2016 günü 10:40 - 10:50 arası

Satış Yeri                   :ÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE SALONU –

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                   : Afyonkarahisar İl, Çay İlçe. 115 Ada No. 5 Parsel No, Eber-Tekke Köyü Köyiçi Mevkii Taşınmaz tapuda avlulu kargir tek katlı ev olarak görünmekte olup taşınmaz üzerinde110 m2alan üzerine kurulu yığma yapılar sınıfından 2 katlı zemin katı 3 oda 1 salon mutlak wc ve banyodan ibaret halen ev olarak birinci katı kaba inşaat olarak yapılmış natamam olarak mevcut olan çatısı ve üzerinde güneş enerji sistemi bulunan 22 yıllık olduğu belirlenen bina ve aynı parsel üzerinde62 m2lik I katlı depo olarak yapılmış kaba inşaat halinde bulunan bina mevcuttur. Ayrıca taşınmaz uygulama imar planında konut alanı içerisinde kalmaktadır. A-2 ayrık nizam 2 kata müsaadelidir. Taks 0.40 Kask 0.80 dir.Tapu kaydında düşünceler kısmında B İLAVE 582 SAYFA İLE İPOTEKLİ OLUP FAİZİ DEĞİŞKENDİR ibaresi mevcuttur. Üzerinde 20-25 yaşlarında 1 adet ceviz ağacı bulunmaktadır.

Yüzölçümü                : 425.37 m2

Arsa Payı                   : Tam

Kıymeti                      : 94.250.00 TL

KDV Oranı               : %18

Kaydındaki Şerhler  :tapu kadındaki gibidir

1. Satış Günü             : 18/02/2016 günü 11:00 - 11:10 arası

2. Satış Günü             : 18/03/2016 günü 11:0() -11:10 arası

Satış Yeri                   : ÇAY BELEDİYE BAŞKANLİĞİ İHALE SALONU

Satış şartlan :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar csatis.uyap.aov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu anırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzeresine verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. Ayrıca alacaklı varlık yönetim şirketinin dosya alacağına mahsuben taşınmazı satın alması ve kuruluş tarihinin beş yılı doldurmamış olması halinde KDV den muaf tutulacaktır.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerim*) bu gayrimenkul ü/erindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/1103 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 10/12/2015

Basın 203935 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar   www.ilanlar.gov.tr’de

Kaynak: Editör: Ahmet Akosmanoğlu
 
Etiketler:
Yorumlar