Haber Detayı
03 Eylül 2016 - Cumartesi 01:32 Bu haber 515 kez okundu
 
ZEKA Kütahya'da Toplandı
Zafer Kalkınma Ajansı’nın 2016 Yılının 10. Yönetim Kurulu Toplantısı Valimiz Aziz Yıldırım’ın başkanlığında Kütahya’da yapıldı.
Gündem Haberi


Zafer Kalkınma Ajansı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Valimiz Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Uşak Valisi Ahmet Okur, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel  Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Uşak İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar ve Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Valimiz Aziz Yıldırım; “ 30 Mart 2016 tarihinde 2 yeni mali destek programı ilan etmiştik. Yenilikçi KOBİ Mali Destek Programı (YKMDP) ile Sürdürülebilir Çevre Altyapı Mali Destek Programı’na (SÜÇEP) 169 Milyon TL bütçeli 194 proje başvurusu yapılmıştır. Bu tarihten sonra hızlı bir şekilde mevzuatımızda öngörülen değerlendirme süreçleri gerçekleştirilmiş ve bugün itibarıyla değerlendirme sonuçları Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmaya hazır hale getirilmiştir. Ajansımız tarafından etkin olarak kullanılan bir destek mekanizması olan, kar amacı gütmeyen kurumlar ile bunların ortağı veya iştirakçisi olduğu kuruluşların çeşitli konulardaki araştırma, planlama, fizibilite hazırlama vb. hususlara yönelik projelerine destek verdiğimiz Doğrudan Faaliyet Destek Programının bu yıl ki kapsamını görüşeceğiz. 2016 yılında uygulamaya başladığımız Güdümlü Proje Desteği kapsamında gelecek projelerin değerlendirme rehberlerini ele alacağız. 7 Ocak 2016 tarihinde fiili olarak başlayan ‘TR33 Bölgesindeki İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Arttırılması (Zafer-İN)’ Operasyonunun yoğun bir şekilde devam eden faaliyetlerini görüşeceğiz. Bu operasyon ile bölgemizde dönüşen ekonomik yapıda oluşan iş gücü açığının kapatılması, iş gücü açığı oluşan sektörlerde istihdam edilmek üzere insan kaynağı yetiştirilmesi, ortaya çıkan sorunların analizi, çözüm yollarına ilişkin politikalar geliştirilmesi, iş gücüne yatırımın önemi konusunda farkındalık yaratılması ve kurum/kuruluşların insan kaynağı kapasitelerinin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Bu doğrultuda Ajansımız bünyesinde Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi’ni (BİGEM) kurduk. Diğer gündem maddemizde BİGEM’in stratejik planını ve yol haritasını da görüşeceğiz. Operasyon kapsamında kilit paydaşlarla toplantılar yapıldı, ilgili aktörlerle Birleşik Krallık ve İtalya’ya çalışma ziyaretleri gerçekleştirildi. Ayrıca bölgede belirlenen 9 öncelikli sektörde mevcut durum ile işverenlerin ve çalışanların sektörlere ilişkin görüşlerini saptamak üzere anket çalışmaları yapıldı. Bu anketler sonucunda sektörel iş gücü boşlukları saptanacak ve veri analizleri gerçekleştirilecektir. Ekim 2016'dan itibaren Bölge’deki KOBİ çalışanlarının ve işverenlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi için toplamda 100 bin saati aşan eğitimlere başlanacaktır. Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) üyeliğini görüşeceğiz. EURADA, hemen hemen tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki bölgesel kalkınma ajanslarından oluşan yaklaşık 70 üyeye sahiptir. Üyelerine AB politikalarına dair gelişmeler konusunda güncel bilgiler vermekte, devlet desteği kuralları gibi kritik konularda bilgilendirme sağlamakta aynı zamanda fon kaynakları ve ortaklıklar oluşturmak konusunda üyelerine destek olmaktadır. Bu kapsamda uluslararası fonlardan daha fazla yararlanmak adına Ajans uzmanlarımız üyelik için bayram sonrasında Brüksel’e çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ajansımız tarafından 2016 yılı Ocak - Haziran ayları içerisinde gerçekleştirilen faaliyetleri değerlendireceğiz. Söz konusu değerlendirmeyi yaparken Ajans birimleri bazında yapılan faaliyetleri de ayrıca görüşeceğiz. 2017 yılı içerisinde bölge illerine yapılması tavsiye edilen kamu yatırım tekliflerini Ajans tarafından hazırlanan raporları da dikkate alarak değerlendireceğiz. Yararlanıcılardan gelen projelere ilişkin talepleri ve 2015 yılında ilan edilen Sanayide Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (SAREP) ile Sosyal Kalkınma ve Beşeri Gelişme Altyapı Mali Destek Programı (SOBEP) kapsamında desteklenen projelere ilişkin ilerleme raporlarını ele alacağız. Mevzuatımızın izin verdiği ölçüde projelerin uygulanmasını kolaylaştırmak adına yararlanıcılarımızdan gelen talepleri olumlu karşılıyor ve bu hususta her zaman yapıcı olmaya azami gayret gösteriyoruz. Projelere mali destek sağlamanın yanında sağlanan desteklerin etkin ve belirlenen hedeflere uygun bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını 2 ayda bir hazırlanan bu raporlar vesilesiyle yakından takip ediyoruz. Son olarak iki yönetim kurulu toplantısı arasında ajansımız tarafından icra edilen önemli faaliyetler hakkında bilgi alacak, akabinde her ay düzenli olarak yaptığımız gibi bir önceki ayın (Temmuz) gelir-gider cetvelini görüşerek mali durumumuzu değerlendireceğiz.” dedi. 

Toplantı gündeminde bulunan 2016 Yılı PTÇ Değerlendirme Sonuçları, 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Künyesi, 2016 Yılı Güdümlü Proje Desteği Proje Değerlendirme Rehberi, Zafer-İN Faaliyetleri, BİGEM Stratejik Planı ve Yol Haritası, EURADA Üyeliği, 2016 Yılı Birim Ara Faaliyet Raporları ile Ajans Ara Faaliyet Raporu, TR33 Bölgesi İlleri 2017 Yılı Yatırım Teklifleri, Program İlerleme Raporları, Projelerle İlgili Talepler, İki Toplantı Arası Ajans Faaliyetleri ve 2016 Yılı Temmuz Ayı Gelir-Gider Cetvelinin Görüşülmesi konuları görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: Editör: Ahmet Akosmanoğlu
 
Etiketler:
Yorumlar