Yazı Detayı
16 Kasım 2015 - Pazartesi 20:34 Bu yazı 795 kez okundu
 
MEHDİ…!
Mustafa Dağhan
 
 

Dün ki yazımda Mehdi konusuna çok kısa girebilmiştim Bugün konuyu detaylandırmak istiyorum.

 

Mehdî meselesi, Deccal meselesi gibi halkın dilinde çok dolaşan ve üzerinde çok tartışılan bir konudur. Aslında Mesih, Mehdi ve Deccal meselelerini birlikte işlemek daha doğru olacaktır.

 

Deccal ahir zamanda çıkacağı beklenilen dünyayı fesada sokacak, şeytandan bir şey. Mesih Hz İsa olarak bilinir. Mehdi ise Peygamber soyundan bir lider olarak lafzedilir. 3’ünün de aynı dönemde bulunması ve Hak ile batılın savaşı olarak nitelendirilir. 

 

Kimileri, “Mehdî gelmiştir, kimileri gelmemiştir, fakat gelecektir, kimileri de Mehdî diye bir şey yoktur, kimileriyse Mehdi'yi inkâr eden kâfirdir” demektedir.

 

Bunun için konuyu Peygamber (sav)'in hâdislerine dayandırarak anlatmakta yarar var. Çoğu din alimi ve dini bilgisi olan kişiler her ne kadar Mehdi’nin çıkacağına inanmasalar da, Şia inanışı deseler de ben Mehdi’nin çıkacağına inananlardanım.

 

Böyle bir şey muhakkak olacaktır çünkü dünyada bir kaos var ve bir kurtarıcıya kesinlikle ihtiyaç var. 

 

Ahir zamanda ehl-i beyt’ten bir zat ortaya çıkacak, Müslümanlar kendisine biat edip, etrafında toplanacak ve bütün İslâm memleketlerini birleştirip hâkimiyetini sağlayacaktır. Bu inanç gerçekten doğrudur. Çünkü her ne kadar Buhari ile Müslim Mehdî hakkındaki hâdislere yer vermemiş iseler de, Ebû Davud, Tirmizî, İbn Mace, el-Bezzar, Hakîm ve Taberanî gibi büyük muhaddisler onları tespit etmişlerdir.

 

Mehdî hakkındaki hadîslerin bir kısmı şöyle;

 

1. "Dünyada yalnızca bir gün kalsa bile, yeryüzünü zulmün kapladığı gibi adaletle dolduracak, ismi benim ismime, babasının ismi benim babamın ismine uyan benden veya ehli beytimden birisini göndermek için Allah o günü uzatacaktır" (Ebû Davud).

 

2. "Zamandan sadece bir gün kalsa bile Allah mutlaka ehli beytimden bir adamı gönderecek ve o zulmün yeryüzünü kapladığı gibi adaletle dolduracaktır" (Ebû Davud).

 

3. "Mehdî ehli beytimden Fatıma'nın evladındandır" (Ebû Davud).

 

4. "Mehdî bendendir. Açık alınlı, kalkık burunludur. Yeryüzünü zulmün kapladığı gibi adaletle dolduracaktır. O yedi sene hükmedecektir."

 

5. "Ehli beytimden ismi benim ismime benzer bir adam Araplara hakim olmadıkça dünya gitmez (Kıyamet kopmaz)" (Tirmizî).

 

6. "Benim ümmetimde Mehdî vardır. Çıkıp beş, yedi veya dokuz yaşayacaktır." (Tirmizî).

 

7. “Mehdî ehli beyttendir, Allah onu bir gecede ıslah eder" (İbn'i Mace).

 

8. "Biz Abdülmuttalip oğulları ehli cennetin büyükleriyiz. Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Mehdi." (İbn'i Mace)

 

9. "Siyah sancakların Horasan tarafından geldiğini görürseniz ona katılınız. Çünkü içinde Allah'ın halifesi Mehdî vardır" (Ahmed ve Beyhaki).

 

Bütün Müslümanların inancı, fakihlerin görüşü ve ahad da olsalar bu kadar hadîs, Mehdî'nin varlığını kabul etmek için yeterlidir.

 

Mehdi Ümmi’dir. Allah tarafından bir gecede zuhur ettirilecektir. Her ne kadar önceleri liderliği kabul etmese de sonra kabul edecek ve Dünyada adaleti tesis edecektir.

 

İslam bayraktarlığı altında fesat sona erecek ve insanlar onun döneminde maddi anlamda da çok ferah bir yaşam sürecek. Hatta öyle ki insanlar altınını, ziynetini sadaka veya zekat vermek isteyecek ama verecek fakir bulamayacak.

 

Bütün bu yazdıklarımızı Hadis- Şeriflerden ve bugüne kadar yazılmış kaynaklardan anlıyoruz. Evet, aslında o günler çok yakın gibi gözüküyor. Baktığımız zaman Deccal denilen şey her neyse dünyayı fesada garketmiştir Özellikle Müslümanlar büyük bir zulüm altındadır.

 

Bu zulüm bu şekilde asla devam edemez, birgün bitecektir. Ben buna can-ı gönülden inanıyorum. O güzel, mutlu, huzurlu, barış dolu, bereket dolu günleri görebilmek dileğiyle…!

 
Etiketler:
Yorumlar
Diğer Yazılar
Bir sayfa daha kapandı…!
Allah unutmaz…!
DOST MUSUN?...
Dünyanın hali…!
İNSAN OLMAK…!
Bu amelin mükafatı hesapsız!
Kader nedir?
Biz yaprak mıyız, her rüzgârla uçacağız!
Onlarla savaşın ki, rezil olsunlar!
Kaybedenler hep onlar olmamalı!
Dernekler bir yere toplanabilir!
Mutluluğun anahtarı…!
VEBALİ BOYNUNUZA…!
Bin başım olsa hergün birini kesseniz…!
SİNSİLİK VE GETİRİLERİ
ASLA VAZGEÇMEYİN!
GAZETECİLERİN İSTİŞARESİ
Önemli bir başarı!
Gazeteciler Günü
Birkaç koca yürekli gazeteci bir zulmü durdurdu
İNSANOĞLU İŞTE…!
Cehalet nedir?
CEKET İLİKLERİ…!
İnsanlar geçmişe neden özlem duyar?
NEDEN SAYGIN DEĞİLSİNİZ?
Gelecek bizim…
Ne olacak böyle?
2015’te neler oldu?
Ayaklar baş başlar ayak oldu!
At izi, it izine karıştı
Yeni bir bid’at çıkmak üzere…!
Aman prim vermeyin…!
Aşırılıkta ısrar etmek…!
SADAKAT…!
Kilimcinin kör oğlu…!
Pozitifliğin hayatınıza kattıkları!
Bugün ne durumdaysanız, yaptıklarınız yüzünden…!
GÜZEL BAKMAK, HAYATINIZI GÜZELLEŞTİRİR!
Biz böyle mi dünya lideri olacağız?
HADDİNİ BİLMEK…!
Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır!
Ateşle oynamayın!
MELHAME-İ KÜBRA
ON YUMURTA KAÇ ÖĞRETMEN EDER?
SİYAH SANCAK…!
GÜNÜMÜZÜN PUTLARI…!
ÖNYARGI (SU-İ ZAN)
Ok atılır, yay tutulur!
SEÇİMİN ARDINDAN…!
NE YAŞATIRSANIZ, ONU YAŞARSINIZ!
GÜN ‘KARA’, SANCAK ‘SİYAH’
ÇÖZÜM SÜRECİ VE TERÖR!
SABETAYLIK…!
MÜNAFIKLIK…!
DÜRÜSTLÜK…!
YAZIKLAR OLSUN SİZE...!
KURBAN BAYRAMI’NIN ÖNEMİ
SEÇİM ÇETİN GEÇECEK!
BU VALİ, BAŞKA VALİ
SU KESİNTİLERİ…!
Subliminal mesajlarla bizi kontrol ediyorlar!
NE OLDU BİZE BÖYLE?
Türkler, İsrailoğulları ile aynı soydan mı geliyor?
Yeni dünya düzeni…!