Top TagTürkiye, 2019 yılında ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının yüzde 1,20'si tutarında bir Cari Hesap fazlası kaydetti. Türkiye'de Cari Hesaplar GSYİH'ye oranla 1980'den 2019'a kadar ortalama yüzde -2,34 oldu ve 2001'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 1,90'a ulaştı ve rekor düşük GSYİH'nın yüzdesi olarak Cari işlemler dengesi, bir ülkenin uluslararası rekabet edebilirlik düzeyi hakkında bir gösterge sağlar. Genellikle, güçlü bir cari işlemler fazlası kaydeden ülkeler, büyük ölçüde ihracat gelirlerine bağımlı, yüksek tasarruf oranlarına sahip ancak iç talebi zayıf olan bir ekonomiye sahiptir. Öte yandan, cari açık veren ülkeler, harcanabilir gelir yüzdesi olarak güçlü ithalata, düşük tasarruf oranlarına ve yüksek kişisel tüketim oranlarına sahiptir. Bu sayfa – GSYİH'ye Türkiye Cari Hesabı – aktüel değerler, tarihsel veriler, tahmin, grafik, istatistikler, ekonomik takvim ve haberler sağlar.Source link

You may also like