Top TagTürkiye'de Devlet Gelirleri, 2020 yılının Temmuz ayında 85801708 Bin YTL'den Ağustos ayında 106671579 Bin YTL'ye yükseldi. Türkiye'deki Devlet Gelirleri 2004'ten 2020'ye kadar 38755907,03 Bin YTL olarak gerçekleşti ve Aralık 2005'te tüm zamanların en yüksek seviyesi 134819231 Bin YTL'ye ulaştı ve 2004 yılının Ocak ayında 6796416 Bin YTL ile rekor düşük bir rakam. Devlet Gelirleri; vergiler, gümrük vergileri, kamu iktisadi teşebbüslerinden elde edilen gelirler, sermaye gelirleri ve dış yardım dahil olmak üzere hükümetin aldığı tüm gelirleri ifade etmektedir. Devlet Gelirleri, devlet bütçe dengesi hesaplamasının bir parçasıdır. 2005 yılına kadar veriler kümülatiftir. Bu sayfada – Türkiye Hükümeti Gelirleri- gerçek değerler, tarihsel veriler, tahmin, grafik, istatistikler, ekonomik takvim ve haberler yer alır.Source link

You may also like